Про Організацію

Для досягнення своєї мети Організація у встановленому чинним законодавством України порядку ставить наступні статутні завдання:

 

 • сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;
 • сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних держав;
 • сприяння професійному розвитку юристів та поширенню етичних стандартів поведінки серед правників;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення рівня кваліфікації правників;
 • сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян, розвитку їх правової ідеології;
 • сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві;
 • сприяння розвитку ринку юридичних послуг в Україні;
 • сприяння проведенню в Україні вільних та демократичних виборів;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Організації та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності правників та членів Організації;
 • внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • прийняття участі в організації і фінансуванні, а також самостійне проведення конференцій, курсів, тренінгів, лекцій, семінарів та інших освітніх та наукових заходів, в тому числі й міжнародних, пов’язаних зі статутною діяльністю Організації;
 • сприяння розмежуванню компетенцій держави і суспільства у бік збільшення повноважень суспільства та виникненню нових відносин між суспільством та державою;
 • контроль за пріоритетом прав і свобод людини перед інтересами держави;
 • сприяння свободі слова і засобів масової інформації;
 • сприяння формуванню у населення громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
 • участь в заходах та акціях по усуненню прогалин у законодавстві;
 • участь у наукових конференціях, залучення ВНЗ, державних органів, інших громадських формувань до співпраці;
 • вивчення досвіду зарубіжних країн в галузі права, досягнень вітчизняної юридичної науки і освіти;
 • співпраця з іншими громадським формуваннями, у тому числі міжнародними;
 • створення та реалізація різноманітних проектів, запровадження програм;
 • здійснення публічної діяльності, яка направлена на мобільне консультування населення та юридичних осіб з правових та інших питань.